خدمات پیمانکاریدر راستای اهداف بلندمدت شرکت،در سال 90 قرارداد خدمات نظافت نمایشگاه بین المللی تهران به صورت مکانیزه بین شرکت کوشا سپهر و شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا منعقد گردید و انعقاد این قرارداد موجب بکارگیری 22نفر نیروی انسانی شد.در سال 91 نیز قرارداد امور فضای سبز نمایشگاه بین المللی تهران منعقد شد که این پروژه نیز باعث افزایش نیروی انسانی تا سقف 75 نفر گردید که کلیه این افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی می باشند.این پروژه ها از سال 90 به طور متوای بر عهده این شرکت می باشد.

گالری تصاویر

   

 

 

اطلاعات تماس

آدرس :تهران یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، خیابان پیروزه، نبش خیابان راد افزون، پلاک 8 ،طبقه  5 ،   واحد 14

تلفن :2-88955630

فکس: 88390251